?>

Jak to jest z transportem?

Jak to jest z transportem?

Transport jako przyszłość

Dynamiczny rozwój transportu obserwowany w dzisiejszych czasach jest zdecydowanie jednym z pierwszych i najważniejszych czynników, determinujących rozwój gospodarczy świata. Odpowiednio funkcjonujący system transportowy pobudza gospodarkę narodową, natomiast wszelkie zaniedbania z nim związane ograniczają możliwość jej dalszego rozwoju.

Czy transport szkodzi?

Transport jest jednocześnie źródłem uciążliwości oraz wielu problemów znaczących w skali lokalnej, przede wszystkim w dużych aglomeracjach. Motoryzacja, mamy tu na myśli samochody i motocykle, oraz ich emisję substancji szkodliwych. Owe emisje pochodzące ze sfery transportu są znacznie bardziej szkodliwe dla człowieka, ponieważ zanieczyszczenia motoryzacyjne rozprzestrzeniają się w bezpośrednim środowisku społecznym. Zanieczyszczenie powietrza jest zależne od wielu czynników, możemy do nich zaliczyć skład paliwa, silniki spalinowe, a dokładniej poziom ich utrzymania oraz rodzaj, jak również podstawowe cechy pojazdu.

Możemy coś z tym zrobić!

Na terenie dużych miast proponowane jest wprowadzenie stref niskiej emisji, to obszary na teren których możliwy jest wjazd tylko i wyłącznie pojazdami, które spełniają ustanowione normy emisji spalin. Wprowadzenie tych norm wpływa na poprawę jakości powietrza, co wydaje się istotne dla zdrowia i życia, jak i również motywacji społeczeństwa do kupna ekologicznych pojazdów. Dbajmy o środowisko i uświadamiajmy, jak nasze czyny na nie wpływają!