Polityka prywatności

 

§1 JAKIE DANE SĄ ZBIERANE

 1. Adres e-mail Użytkownika.
 2. Dane kontaktowe - imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, a w przypadku firm także: nazwa firmy, NIP, numer faksu, adres www.
 3. Treść zamieszczanych ogłoszeń.
 4. Dane zbierane w trakcie korespondencji z Użytkownikiem.

Podobnie jak większość wydawców internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania Serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. 

§2 WYKORZYSTYWANIE DANYCH

 1. Dane osobowe naszych Użytkowników zbieramy aby:
  • zagwarantować autentyczność danych kontaktowych przy zamieszczonych w Serwisie ofertach, a poprzez to wiarygodność samych ofert 
  • rozstrzygać spory i rozwiązywać problemy
  • promować bezpieczną wymianę handlową i egzekwować nasze zasady
  • przekazywać oferty marketingowe, handlowe i promocyjne ( dotyczy tylko formy elektronicznej - email )
 2. Dane kontaktowe do każdego ogłoszenia Serwis załącza automatycznie na podstawie formularza danych kontaktowych Użytkownika. Są to:
  • W przypadku osób prywatnych: miejscowość oraz kod pocztowy, numer telefonu jeśli podano
  • W przypadku firm: pełny adres, numer telefonu, adres strony www o ile podano, logo - jeśli umieszczono

  Serwis automatycznie uznaje konto za firmowe w sytuacji, gdy w formularzu danych wypełniono pole "Nazwa firmy". Edytując to pole Użytkownik w każdej chwili może zmienić profil swojego konta z firmowego na prywatne i odwrotnie. 

 3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi.
 4. Korespondencja związana ze zgłoszeniami naruszeń Regulaminu odnoszącymi się do konkretnych ogłoszeń przekazywana jest zawsze "do wiadomości" wystawcy danego ogłoszenia jako do strony zainteresowanej w sprawie.
 5. Dane statystyczne (adresy IP, logi dostępowe) wykorzystywane są w celu mierzenia zainteresowania naszymi usługami i udoskonalania ich.

§3 UJAWNIANIE DANYCH

 1. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom.
 2. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),  możemy zostać zobowiązani  do  wydania  informacji  (w tym w szczególności numeru  IP komputera)  zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa. 

§4 W JAKI SPOSÓB SERWIS KONTAKTUJE SIĘ Z UŻYTKOWNIKIEM

Kontakt z każdym Użytkownikiem realizowany jest poprzez potwierdzony w procesie rejestracji adres e-mail. W wyjątkowo szczególnych wypadkach możliwy jest kontakt pocztowy.

§5 ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik ma prawo  do zmiany swoich danych osobowych i ich edycji.  Wyjątek stanowi adres  e-mail, którego po zakończonym procesie rejestracji konta nie można już edytować. W przypadku zmiany adresu e-mail przez Użytkownika konieczne jest zarejestrowanie nowego konta w Serwisie, z wykorzystaniem nowego adresu. 
 2. W przypadku wyrejestrowania się z Serwisu dane dotyczące Użytkownika są trwale usuwane z bazy.

§6 WYKORZYSTYWANIE COOKIES

Serwis stosuje tymczasowe (session) oraz stałe (persistent) pliki cookies. Są one wykorzystywane do analizy użytkowania naszych stron, dostosowywania naszych usług, treści i reklam, pomiaru skuteczności działalności marketingowej oraz promowania bezpieczeństwa i działań budujących zaufanie w związku z funkcjami i usługami świadczonymi przez Serwis. Szczegółowe zasady stosowania plików cookies określa Polityka Cookies.

§7 ZABEZPIECZENIE DANYCH

 1. Serwis Wateractiv.pl przykłada szczególną wagę do ochrony danych osobowych swoich Użytkowników.
 2. Nasze bazy danych oraz serwery są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Najwyższy standard bezpieczeństwa gwarantuje wiodący na polskim rynku provider usług - Home.pl.
 3. Lista osobistych haseł dostępu wszystkich Użytkowników zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa przechowywana jest na serwerze tylko i wyłącznie w postaci zaszyfrowanej. Administrator danych osobowych nie posiada dostępu do haseł w postaci jawnej. W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasło, system generuje nowe automatycznie bez udziału i wiedzy Administratora. 

§8 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo  do  zmiany polityki prywatności  w  naszym serwisie poprzez opublikowanie  jej  nowej treści na tej stronie.

 

§9 NAZWA I ADRES ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Krajowe Centrum Odpowiedzialności w Biznesie
ul. Meksykańska 7/38   03-948 Warszawa
tel. +48 22 256 87 19

 

 


Ostatnia aktualizacja polityki prywatności miała miejsce 09.03.2016